Formulieren digitaliseren

Formulieren digitaliseren

Laat ouders online aanmelden voor schoolactiviteiten. Direct te verwerken door de school, Erg handig!

Daar waar de school voorheen een papieren inschijfformulier meegaf aan de kinderen, kan nu dit formulier omgezet worden in een digiformulier op de schoolsite.

Neem bijvoorbeeld het aanmelden voor een ouderavond of een bijzondere activiteit;
ouders kunnen eenvoudig aanmelden door hun gegevens in te vullen en met een druk op de verzendknop wordt het verzonden naar het aan het formulier gekoppelde email adres van de school.