Online afrekenen

Online afrekenen

Schoolreisjes, schoolfoto's of jaarlijkse bijdrage laten afrekenen met iDEAL. De leerkracht of administratie wordt verder niet meer belast met contante gelden.

Veel schoolactiviteiten die een bijdrage van de ouders nodig hebben worden nog contant binnen de school of per bankoverschrijving afgerekend.
Veel contant in school is ongemakkelijk en een bankoverschrijving blijft toch vaak te lang liggen. Ook de bekende acceptgiro gaat verdwijnen in de toekomst.

Om een snelle afhandeling te realiseren voor het afrekenen door ouders is het mogelijk online af te rekenen.

Hoe?
We koppelen de schoolsite met onze afrekenmodule en regelen het iDEAL account voor de school. Binnen de module kan de ICT-er of administrateur de betreffende items plaatsen zoals bijvoorbeeld een school uitje voor groep 1 of 2 of de jaarlijkse ouderbijdrage. Wanneer het niet meer aan de orde is kan het item verwijderd en of vervangen worden met een ander item. 

De module heeft een duidelijke backoffice. Hierin is het mogelijk om diverse schoolgroepen binnen de module aan te maken waaronder je de betreffende af te rekenen activiteit kan toevoegen. Dit is handig want zo kun je meerdere activiteiten per groep laten afrekenen. 

Het afrekenen van schoolfoto's kan in samenwerking met de schoolfotograaf via de schoolsite verlopen. 

Wanneer een ouder online afrekent ontvangt zij een afschrift hiervan per email. 
 
Makkelijk en snel voor ouders en geen contanten meer in school!